¨
Hradisko sv. Klimenta.

Hradisko sv. Klimenta.
1.5.2022: Kapličce jsem donesl votivní dar - obrázek Panny Marie na dřevě, který jsem dostal kdysi od maminky.

ZPĚT>>>